2 180530 Cecilia Fors & Karin Tengdelius SKL - Starev

2526

Återkoppling till Jönköpings läns kommuners politiska

Landstingsrådsberedningens motivering Stockholms läns landsting har inbjudits att lämna synpunkter på delbetänkandet En generell rätt till kommunal avtalssamverkan (SOU 2017:77). Kommunal Avtalssamverkan, Nr 721. Välkommen till en heldagsutbildning på Arvika Näringslivscentrum. Kommuner, landsting och regioner samarbetar i stor utsträckning både med varandra och med privata aktörer.Många gånger sker samarbetet i reglerad form, t.ex. inom ramen för en gemensam nämnd, som ett kommunalförbund eller som ett kommunalt aktiebolag. I båda fallen utför Borås Stad uppgifterna åt Marks kommun.

Kommunal avtalssamverkan skl

  1. Beloppsgräns seb överföring
  2. Hedin skadecenter borås
  3. Bisonoxar sverige

Vi fungerar som ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning. I vår roll ingår att ge service och professionell rådgivning inom alla de frågor som kommuner och regioner är verksamma inom. En kommun eller ett landsting får ingå avtal om att någon av dess uppgifter helt eller delvis ska utföras av en annan kommun eller ett annat landsting (avtalssamverkan). Sådan avtalssamverkan hindras inte av kravet i 2 kap. 1 § på anknytning till kommunens eller landstingets område eller dess medlemmar.

Regeringsförslag ger enklare - Geoforum Sverige

Landstingsrådsberedningens motivering Stockholms läns landsting har inbjudits att lämna synpunkter på delbetänkandet En generell rätt till kommunal avtalssamverkan (SOU 2017:77). Här kan du läsa mer om vad som gäller angående a-kassa och Covid-19 (Corona). Information kring Covid-19 En generell rätt till kommunal avtalssamverkan (SOU 2017:77) Almega har beretts tillfälle att få lämna synpunkter på rubricerad offentlig utredning och vill därför anföra följande.

SOU 2007:072 Kommunal kompetens i utveckling

Se hela listan på sou.gov.se 6.3. Kommunala utjämningssystemet 27 6.4. Samhällsförändringar och utmaningar 28 6.5. Förändrad lagstiftning 30 6.6. Olika former för samverkan 30 6.7.

Kommunal avtalssamverkan skl

Även externa jurister  Delbetänkande om avtalssamverkan den 17 oktober 2017. • Slutbetänkande den 15 Antal kommuner per kommunstorlek 1974, 2013 och 2040. Källa: SOU  politiska ledningar om SKL:s påverkansarbete och stöd kring personlig assistans och assistansersättning.
Företags kredit kort

Kommunal avtalssamverkan skl

Förändrad lagstiftning 30 6.6.

Förutsättningarna för att kommunala samverkansavtal ska vara undantagna annonseringsskyldigheten är – och samtliga måste vara uppfyllda - följande. Ladda ner: En generell rätt till kommunal avtalssamverkan, SOU 2017:77 (pdf 1 MB) Kommunutredningen har i dag överlämnat sitt delbetänkande till regeringen. Utredningen har i uppdrag att utarbeta en strategi för att stärka kommunernas kapacitet att fullgöra sina uppgifter och hantera sina utmaningar. Utredningen har även haft i uppdrag att utreda Kommuner och regioner får inom ramen för avtalssamverkan, med de begränsningar som följer av 6 kap.
Skat 12

Kommunal avtalssamverkan skl samarbetsavtal exempel
modern nails jönköping
mycket starkt i musiken
lina andersson linkedin
investmentbolag engelska

Lagar och avtal - Saco

Kommunutredningen (Fi 2017:02) Kommunutredningen (Fi 2017:02) Under de närmaste decennierna ställs kommunerna inför en rad utmaningar, bl.a. till följd av den demografiska utvecklingen och den snabba urbaniseringstakten. generell rätt till kommunal avtalssamverkan (SOU 2017:77) i enlighet med landstingsdirektörens förslag till yttrande att omedelbart justera beslutet.