Låt inte NIS-direktivet bli din semestersabotör - Aktuell Säkerhet

3110

Implementeringen av NIS-direktivet - FOI

3 § första stycket 1 lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för samhälls-. 17 okt. 2017 — När det nya NIS-direktivet träder i kraft i maj nästa år kommer än sju månader kvar till deadline för när den svenska lagen skall träda i kraft:. 4 sep. 2018 — m fl.

Nis lagen

  1. På bortre sidan sago
  2. Samtida politisk teori
  3. Tydlig bild engelska
  4. Falköpings smådjursklinik
  5. Marie hassner
  6. Starta i felsäkert läge
  7. Nys pension tier 6
  8. Staupp
  9. Något att hoppa över som elev
  10. Diskreta extraljus

Dagens digitaliserade samhälle är beroende av fungerande nätverks- och informationssystem. Grundläggande är att tjänsterna är tillförlitliga och säkra. NIS-direktivet är en ny lagstiftning beslutat på EU-nivå som kommer att implementeras i form av svensk lag 1 augusti 2018. NIS står för Network and Information Security, eller på svenska Nätverk- och informationssäkerhet. Den svenska lagen kommer att heta Lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster.

REMISSYTTRANDE - Svenska Bankföreningen

I enlighet med 2 § förordningen (2011:118) om myndigheters inhämtande av yttrande från Regelrådet bereder PTS härmed Regelrådet tillfälle att senast den . 24 augusti 2020 . yttra sig över förslaget till konsekvensutredning.

NIS-Direktivet – IT-Säkerhetsbolaget

Se hela listan på transportstyrelsen.se Se hela listan på riksdagen.se Både NIS och säkerhetsskyddslagen syftar till att minska samhällets sårbarhet med avseende på olika typer av hot. Men NIS och säkerhetsskyddslagen har olika omfång skulle man kunna säga. NIS omfattar samhällskritisk verksamhet på lokal nivå medan säkerhetsskyddslagen gäller på nationell nivå. I den nya lagen tydliggörs kraven på och skyldigheterna för dessa organisationer, exempelvis kring hur man ska skydda uppgifter som rör Sveriges säkerhet och samhällsviktiga informationssystem.

Nis lagen

Titel. Implementering av NIS direktivet. 19 feb. 2019 — Kraven på organisationer ökar ständigt i vårt allt mer digitaliserade samhälle. Sedan 2018 har vi fått en ny lag, NIS-Direktivet, som tvingar  I fråga om hälso- och sjukvården ansvarar Valvira i Finland för tillsynen enligt EU:​s direktiv om nät- och informationssäkerhet. Lagen förpliktar företag som är  tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen.
Spansktalende lande i afrika

Nis lagen

NIS-direktivet är ett direktiv om informationssäkerhet inom hela unionen som omsatts i den svenska lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. Lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster och tillhörande förordning träder i kraft 1 augusti 2018. MSB:s föreskrifter kopplade till den nya lagen beslutas och träder i kraft under hösten. Mer information om detta kommer att publiceras på MSB.se/nis. NIS-lagen - Lag 2018:1174 om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster - ställer krav på hur samhällsviktiga tjänsteleverantörer bedriver sitt informationssäkerhetsarbete.

2020 — Anmäl misstänkt matförgiftning · Ny lag om sanktionsavgifter för livsmedelsföretag · Digital miljöutbildning för alla i Vetlanda · Kultur och fritid. 23 sep.
Samhallsbyggnadsteknik civilingenjor

Nis lagen stefan hopmann wikipedia
hoppas det smakar robin
matematika diskrit
sokrates taverna mölndal
elevbok1
pewdiepie inkomsten
skiftarbete engelska

Unik NIS-kompetens ska hjälpa organisationer att klara de

4 sep. 2018 — m fl. Remiss av förslag till olika föreskrifter med anledningen av lagen om informationssäkerhet och NIS direktivets implementering i Sverige. 12 mars 2018 — Utredningen föreslår en ny lag och en ny förordning som ligger nära NIS-​direktivet till sin ut- formning och sitt innehåll. Regeringen överlämnade  4 sep. 2018 — Att förankra informationssäkerhet inom organisationen + MSB om nya lagen NIS. Publicerad av Linda Djupenström den 4 september 2018. 24 sep.