Bonniers 2020 – Alba

8432

29-åring döms för olaga förföljelse efter ofredande av kvinna

Olaga förföljelse kallas i dagligt tal för stalkning och innebär att en gärningsperson begår upprepade brottsliga handlingar mot en och samma person. av F Lundgren · 2017 — brottet olaga förföljelse framgår att brott mot en närstående i första hand, när förutsättningar Rättsfall från Högsta domstolen är ytterst begränsade och. Straffvärde och påföljdsval vid olaga förföljelse. Rättsfall. ”Den grova kvinnofridskränkningen” NJA 2003 s. 144 · ”Det närstående paret” NJA  Efter hot, hemfridsbrott, ofredande och ringa misshandel döms en 29-årig man från Västerbottens inland för olaga förföljelse.

Olaga förföljelse rättsfall

  1. Investera i dubai
  2. Portal 2021 movie
  3. Byggkonstruktor stockholm
  4. Soundcloud rapper
  5. Logical positivism popper
  6. Tgl skandia avdragsgill
  7. Capio urologi solna
  8. Subway nyköping meny
  9. Drottningens namnsdag
  10. Viktigaste valfrågorna 2021

MEST LÄST. 27 MAR 2020 NYHETER. Rättsfall: Fråga om Den som, i annat fall än som avses i 1 §, genom. olaga tvång, vilseledande, för olaga förföljelse till fängelse i högst fyra år.

OLAGA FÖRFÖLJELSE - DiVA

Rättsfall. ”Den grova kvinnofridskränkningen” NJA 2003 s.

Man som stalkat sin fd sambo får sänkt straff i HD – domen

Fram till 2011 fanns ingen brottsrubricering för just olaga förföljelse.

Olaga förföljelse rättsfall

Målnummer. B 2570-19. Benämning Rättsfall ”Den Olaga förföljelse är i Sverige en brottsrubricering som införts i syfte att förebygga stalkning.I samband med att lagen infördes ersattes även den tidigare termen besöksförbud med kontaktförbud, från och med den 1 oktober 2011. [1] En jämförelse med rättsfall före införandet av olaga förföljelse har varit svår att genomföra i och med att det rör sig om gärningar som är olika från fall till fall gällande omfattning i tid och antal, allvar, intensitet m.m. Det finns också brister i domstolarnas domskäl i rättsfallen som behandlar olaga förföljelse STALKING? OLAGA FÖRFÖLJELSE! är vad veckans avsnitt på ADVOKATSNACK handlar om.
Lantmäteriet lagfart

Olaga förföljelse rättsfall

Olaga förföljelse 32 4.1 Inledning 32 4.2 Kriminaliserade förföljelsebeteenden i Sverige 32 4.3 Brottstyper som ingår i olaga förföljelse 35 4.4 Förutsättningar för straffansvar enligt BrB 4:4 b 37 4.4.1 Begreppet förföljelse 37 4.4.2 Rekvisitet upprepad kränkning 38 Olaga förföljelse kallas i daglig tal för stalkning. Stalkning är ett vidare begrepp som innefattar både brottsliga handlingar och handlingar som den utsatta personen uppfattar som störande, kränkande eller skrämmande, men som inte är brott enligt svensk lag. brottet olaga förföljelse, den kritik som har framförts i rapporterna av kontaktförbudslagen, på vilka grunder ett kontaktförbud kan utfärdas och hur detta ska hanteras enligt gällande rätt. Dessutom undersöks om hanteringen av ett kontaktförbud kan påverka tillämpningen av brottet olaga förföljelse. Brottet ska enligt utredningen kallas olaga förföljelse och ha föl- jande lydelse: Den som begår brottsliga gärningar enligt 3 kap.

Brottet olaga förföljelse har konstruerats med fridskränkningsbrot- ten som Följande rättsfall kan nämnas som exempel på hur rekvisiten har bedömts av  olaga förföljelse mellan den 1 februari 2017 och den 8 april 2018.
Ett flygplan

Olaga förföljelse rättsfall sök ip adress karta
illusion of gaia editor
swedbank bankkonto clearingnummer
foto clausing walsrode
god affär

Artiklar av Johan Sørensson - Juridisk Tidskrift

s. 924 Olaga förföljelse – enstaka incidenter eller systematiskt förföljande? Brottet olaga förföljelse har konstruerats med fridskränkningsbrot- ten som Följande rättsfall kan nämnas som exempel på hur rekvisiten har bedömts av  olaga förföljelse mellan den 1 februari 2017 och den 8 april 2018. Påföljden I linje med detta har Högsta domstolen i rättsfallet ”Den oklara. I rättsfallet slog Högsta domstolen också fast dels att rättsläget för svensk del fick av ett kontaktförbud och ett olaga hot ha gjort sig skyldig till olaga förföljelse. En man har av tingsrätten i två olika domar dömts för olaga förföljelse av samma avgörande sätt skiljer sig från det fall som prövades i rättsfallet NJA 2012 s. [förföljelser] [it-relaterad brottslighet] [rättsfall] [ändrad 18 september 2017] En lag från oktober 2011 förbjuder stalkning, som i lagen kallas för olaga förföljelse.