Inspiration för gymnasiearbete i matematik Chalmers

3383

Förslag på arbetsområden Stödmaterial för elever på det

Ögonblicksbilder, människoöden eller välfunna citat är bara några exempel på hur en text kan inledas. Efter det inledande stycket presenteras uppsatsens syfte och frågeställningar. De kallas även problemformulering och delfrågeställningar. ditt gymnasiearbete – den vetenskapliga rapporten. Ett exempel som kan illustrera ovanstående riktlinjer är följande titel (Bennesved 2012): 5 1960 2.2. Frågeställning – kopplat till syftet, vilka specifika frågeställningar vill du få svar på 2.4.1.

Exempel frågeställning gymnasiearbete

  1. Pizzeria buona sera
  2. Ar projection system
  3. Swedendro ab
  4. Dvenska poeter
  5. Vad betyder direkt skatt

Därför finns det många olika ämnesområden som kan ingå i elevernas avslutande gymnasiearbete på Naturvetenskaps- och Teknikprogrammen. Denna text ger exempel på olika ämnen att behandla i Gymnasiearbete efter examensmålen samtidigt finns kraven på likvärdiga och rättssäkra betyg. Lärare är vana att få tydligt beskrivet vad som ska ingå i kurser, vilka målen är och hur de ska bedömas. Enligt Skollagen (2010:800) ska undervisningen vara likvärdig oavsett vilken skola eleven går på. För att kunna 2017-03-31 3.

Gymnasiearbetet för det naturvetenskapliga programmet - Pär

Område. Ja Nej Kommentar.

Gymnasiearbete Syfte Och Frågeställning

Nationalencyklopedin. På så vis blir din frågeställning så precis som möjligt. HYPOTES.

Exempel frågeställning gymnasiearbete

2 : 17 aug. 2015 00:03: Per Brändén Personal: ĉ: Skogsbranden i Västmanland.docx Visa Ladda ned 444 kB: v. 2 : 17 aug. 2015 00:03: Per Brändén Personal Se hela listan på gymnasium.se Alla centrala kunskapsområden inom programmet behöver inte vara med i ett Gymnasiearbete, tvärtom är det relevant att eleven avgränsar sitt arbete genom en frågeställning eller idé. Betygsskalan för Gymnasiearbetet är tvågradig och handledaren sätter ett E eller F på arbetet. Hur ser ett gymnasiearbete ut?
Genworth finance

Exempel frågeställning gymnasiearbete

Det kan till exempel vara en sammanställning av insamlat material, en beskrivning av uppkomna problem eller ett utkast på någon del av rapporten.

De kallas även problemformulering och delfrågeställningar. 1.2 Frågeställning 1.3 Metod 1.4 Teoretisk utgångspunkt (teori) 2 Resultat 2.1 Underrubriker 3 Slutsats Källförteckning Bilagor. Titelsida I övre vänstra hörnet skriver du t.ex.: Gymnasiearbete Samhällsvetenskapsprogrammet Söderslättsgymnasiet Läsåret 2018/2019 Exempel på tidigare gymnasiearbeten, Natur. Bly i vattenkranar (pdf, 87.4 kB) Miljögifter i kläder (pdf, 300.5 kB) Miljögifter i Möckeln (pdf, 794 kB) Nanoplaster i naturen (pdf, 1 MB) Doftassociation och inlärning (pdf, 1.2 MB) Framställning av biodiesel (pdf, 2 MB) Sexferomoner hos insekter (pdf, 1.8 MB) Frågeställning – kopplat till syftet, vilka specifika frågeställningar vill du få svar på 2.4.1.
Moving floor minecraft

Exempel frågeställning gymnasiearbete hogfungerande asperger
teskedsgumman niklas strömstedt
1 krona 1944 värde
bra skolor kungsholmen
eldriven skottkärra

LYCKAS MED DITT GYMNASIEARBETE - Utbudet

Syftet och frågeställningen kommer från gymnasiearbetet "De okontaktade", och kan med fördel användas som inspiration både vad gäller struktur och innehåll. EXEMPEL FÖR GYMNASIEARBETET: SYFTE OCH AVGRÄNSNING - ”Finansiella instrument”. Exempel på syfte och avgränsning för gymnasiearbetets rapport, skapad av en elev från Naturvetenskapsprogrammet. Denna Frågeställningen bedöms med avseende på genomförbarhet, syfte och avgränsning Exempel på gymnasiearbete september 2012 Exempel på gymnasiearbete inom humanistiska programmet - kultur Skildringen av romarrikets gladiatorer Elevens idé Stella har ett par gånger deltagit i diskussioner om hur trovärdiga historiska spelfil-mer är. max 5 frågeställningar är bra). Frågeställningen fokuserar på varför och hur och kan exempelvis vara ”Jag studerar/ undersöker… för att ta reda på vilka/ hur/ varför… för att förstå varför/ hur/ vad.” Frågeställningen förfinas ofta under arbetets gång och tanken är att den besvaras i ditt arbete och att syftet då uppnås. Frågeställningar!